دکتر امید امیری نسب

ایمپلنت دیجیتال و طراحی لبخند 

مراجعه کننده محترم با نارضایتی از مشکلات روکش های دندانی مراجعه داشتند که با تکنیکهای پیشرفته دیجیتال کاشت ایمپلنت انجام و بلافاصله دندانهای موقتی ایشان نصب ( ایمپلنت فوری یکروزه ) و پس از سه ماه روکشهای نهایی انجام شد. این اقدام با با رویکرد بازسازی لبخند انجام گردید.

ایمپلنت کامل فک با تکنیک دیجیتال و طراحی لبخند

مراجعه کننده محترم با نارضایتی از شرایط نامناسب دندانی و ناتوانی در جویدن مراجعه داشتند که با تکنیکهای پیشرفته دیجیتال کاشت ایمپلنت انجام و بازسازی کامل فک با تکنیکهای ویژه انجام گردید. این اقدام با رویکرد طراحی لبخند انجام گردید.

ایمپلنت فوری و یکروزه و طراحی لبخند با تکنیک دیجیتال

مراجعه کننده محترم در سن جوانی همچنان دارای دندانهای شیری بودند که طراحی لبخند مد نظرشان بود لذا برای ایشان ایمپلنت فوری و یکروزه با کیفیت ممتاز انجام شد. با توجه به شرایط بیمار روکشهای موقتی با تکنیک دیجیتال قبل از جراحی طراحی، ساخته و بلافاصله بعد از جراحی کاشت ایمپلنت برای ایشان قرارداده شد. در این درمان بیمار هیچ لحظه ای را بدون دندان تجربه نکردند و پس از سه ماه روکشهای نهایی ایمپلنتها نصب شد.

{jcomments on}

علت مراجعه

طراحی لبخند

طرح درمان

انجام لیفت لثه و ایمپلنت

تعداد جلسات

 ۳ جلسه

پی نوشت: بهترین زمان برای معماری بی نظیر ترین لبخند همین امروز است.

علت مراجعه

نارضایتی از فاصله بین دندان ها و فرم نامناسب دندان ها

طرح درمان

طرح لبخند دیجیتال با روکش ها و لمینیت های سرامیکی

تعداد جلسات

 ۲ جلسه

پی نوشت: با تکنیک های نوین و تیم تخصصی زیباترین منحنی لبخند را بسازید

علت مراجعه

نارضایتی از رنگ دندان ها و فرم دندان ها در خط لبخند

طرح درمان

۱)جراحی افزایش طول تاج دندان ها
۲)طراحی لبخند با لمینیت های سرامیکی

تعداد جلسات

 ۳ جلسه

پی نوشت: بهترین زمان برای معماری بی نظیر ترین لبخند همین امروز است

علت مراجعه

نارضایتی از فاصله ی بین دندان ها و رنگ آن ها و روکش های نا معیوب

طرح درمان

۱)جرمگیری
۲)تعویض روکش های دندان
۳)جراحی افزایش طول تاج دندان ها
۴)طراحی لبخند با روکش ها و لمینیت های تمام سرامیک

تعداد جلسات

  ۶ جلسه

پی نوشت: بهترین دندانپزشک اصلاح طرح لبخند تهران

پی نوشت: طرح لبخند زیبا با بهترین روش های درمان را به تیم حرفه ای ما بسپارید

پی نوشت: به روز ترین درمان های تخصصی را با دکتر امید امیری نسب تجربه کنید.

علت مراجعه

طول کوتاه تاج دندان ها و لبخند لثه ای

طرح درمان

1 . جراحی زیبایی لثه(لیفت لثه)
2.جایگزینی دندان های 4 و 5 بالا سمت راست و 5 بالا سمت چپ با ایمپلنت
3. انجام زیبایی دندان ها با روکش های تمام سرامیک ایمپلنت ها و لمینت دندان های قدام

تعداد جلسات

جلسه

علت مراجعه

نارضایتی از ونیر کامپوزیتی به دلیل شکل نامناسب و مواد نامرغوب

طرح درمان

برداشتن کامپوزیت ها و انجام درمان زیبایی با ونیر های سرامیکی

تعداد جلسات

3 جلسه

علت مراجعه

طراحی لبخند و پرکردن فضاهای بدون دندان

طرح درمان

1.جرمگیری
2.انجام ایمپلنت دندان های 4و5 بالا سمت راست و چپ
3.جراحی زیبایی لثه(لیفت لثه)
4.طراحی لبخند با روکش های تمام سرامیک ایمپلنت ها و ونیر های سرامیکی دندان های قدام

تعداد جلسات

5 جلسه

علت مراجعه

بیمار به دلیل لق شدن دندان و تحلیل استخوان مراجعه کردند.

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان زیر جلسه انجام شد:
- خارج کردن دندان های لق شده
- بازسازی وسیع استخوان در دو فک
- جراحی 12 واحد ایمپلنت در دو فک

طول دوره درمان

علت مراجعه

بیمار جهت سفید شدن دندان مراجعه کردند.

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان بیلیچینگ دندان به وسیله لیزر در یک جلسه انجام شد.

طول دوره درمان

یک جلسه

علت مراجعه

بیمار جهت افزایش طول دندان ، طراحی لبخند و زیبایی مراجعه کردند

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طراحی لبخند و زیبایی به روش کامپوزیت ونیر انجام شد.

طول دوره درمان

علت مراجعه

افزایش طول دندان

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

طول دوره درمان

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

طول دوره درمان

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان  ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

طول دوره درمان

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

طول دوره درمان

علت مراجعه

ایمپلنت تمام فک بالا و پایین

طرح درمان

جراحی 16 واحد ایمپلنت برای فک بالا و پایین
جراحی بازسازی استخوان برای نواحی ضعیف استخوان در فک بالا و پایین

طول دوره درمان

3 ماه و نیم

 

علت مراجعه

جراحی ایمپلنت دندان 3

طرح درمان

بیمار دندان کانین نهفته (نهفته در کام) و دندان شیری در ناحیه کانین بالا داشتند به علت نهفته بودن دندان در کام ابتدا دندان نهفته و دندان شیری خارج شد و بعد از خارج کردن دندان نهفته و دندان شیری بازسازی استخوان پیشرفته با تکنیک های ویژه انجام شد و بعد از گذشت 6ماه استخوان بازسازی شده آماده و جراحی ایمپلنت انجام شد و در کمتر از 3 روز روکش فوری با روش های تکنولوژی دیجیتال برای بیمار ساخته شد.

طول دوره درمان

48 ساعت

علت مراجعه

جراحی ایمپلنت دندان 6

طرح درمان

خارج کردن ریشه دندان 6
بازسازی استخوان پیشرفته در ناحیه دندان 6
جراحی ایمپلنت دندان 6 و انجام همزمان پروتز ایمپلنت
طول دوره درمان 48 ساعت

 

علت مراجعه

بیمار به دلیل نهفته بودن کانین مراجعه کردند

طرح درمان

جراحی اکسپوز کانین نهفته که در یک جلسه جراحی انجام شد

هشدار (مشاهده تصاویر ممکن است آزار دهنده باشد )

 

 

 

علت مراجعه

 طراحی لبخند و زیبایی درهر دو فک

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- انجام 20 واحد لمینیت سرامیکی و طراحی لبخند در هر دو فک

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ، لیفت لثه با روش جراحی لثه، فرم دهی لثه به وسیله لیزر

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد.
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

 

 

علت مراجعه

کاشت ایمپلنت در تمام فک پایین و نواحی بی دندانی فک بالا

طرح درمان

انجام جراحی ایمپلنت برای فک پایین و نواحی بی دندانی فک بالا
انجام جراحی سینوس لیفت در هر دوسمت
بازسازی استخوان وسیع در هر دوفک

طول دوره درمان

6 ماه

 
 
 
 

علت مراجعه

بیمار جهت افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه ) مراجعه کردند

 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

علت مراجعه

بیمار جهت ظاهر نامناسب کامپوزیت های قدیمی دهر دو فک و طراحی لبخند و زیبایی مراجعه کردند

 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- خارج کردن کاپوزیت های قدیمی
- انجام 20 واحد لمینیت سرامیکی و طراحی لبخند در هر دو فک

علت مراجعه

نارضایتی بیمار از ظاهر نامناسب دندان ها

طرح درمان

کاشت ایمپلنت در تمام فک بالا و پایین به علت نداشتن دندان در هر دو فک
خارج کردن دندان ها در هر دوفک به علت قابل نگهداری نبودن
انجام جراحی ایمپلنت تمام فک بالا و پایین
بازسازی استخوان وسیع در هر دوفک

طول درمان

طول دوره درمان 3 ماه

 

 

علت مراجعه

بیمار جهت افزایش طول تاج دندان  ( لیفت لثه ) مراجعه کردند

 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

 

علت مراجعه

بازسازی فک بالا و پرکردن ناحیه های بی دندانی

طرح درمان

انجام جراحی 8واحد ایمپلنت برای فک بالا

طول دوره درمان

 

6 ماه

 

 

علت مراجعه

کاشت ایمپلنت در فک پایین و ناحیه بی دندانی فک بالا

طرح درمان

انجام جراحی 6 واحد ایمپلنت در فک بالا و8 واحد ایمپلنت در فک پایین

طول دوره درمان

 

طول دوره درمان 6 ماه فک بالا و 3 ماه فک پایین

 

 

علت مراجعه

کاشت ایمپلنت در تمام فک بالا و پایین به علت نداشتن دندان در هر دو فک

طرح درمان

انجام جراحی ایمپلنت تمام فک بالا و پایین

طول دوره درمان

6ماه

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

 

علت مراجعه

پرکردن فضای خالی بین دندانی ،طراحی لبخند و زیبایی

طرح درمان

بازسازی کل دهان با ترکیبی از درمان های
بریج های دندانی ناحیه زیبایی
ایمپلنت ناحیه خلفی
درمان کامپوزیت زیبایی قدامی دندان های پایین

 

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه ) ، طراحی لبخند و زیبایی 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر
- طراحی لبخند و زیبایی به روش کامپوزیت ونیر

 

درمان

* طرح درمان : با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد:
- انجام جراحی دو واحد ایمپلنت در فضای خالی ناحیه دندان 5 و 6

 

* طرح درمان :

- جراحی یک واحد ایمپلنت در فضای خالی ناحیه دندان 5
- پیوند لثه در قسمت تحلیل رفته لثه دندان 4

تصاویر ( هشدار : تصاویر ممکن است آزار دهنده باشند )

 

 

علت مراجعه

بستن فضای خالی بین دندان طراحی لبخند و زیبایی 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- بستن فضای خالی بین دندانی و طراحی لبخند و زیبایی به روش کامپوزیت ونیر

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر

درمان

* طرح درمان :
با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد
- جراحی لیفت سینوس
- بازسازی استخوان در ناحیه قرار گرفتن ایمپلنت و سینوس
- جراحی دو واحد ایمپلنت در ناحیه دندان 4 و 5

 

علت مراجعه

افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه ) ، طراحی لبخند و زیبایی 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان ذیل انجام شد:
- جرمگیری
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر
- طراحی لبخند و زیبایی به روش کامپوزیت ونیر

 

 

 

 

 

بیمار

خانم

علت مراجعه

بیمار جهت افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )، فرم دهی لثه و زیبایی مراجعه کردند. 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان ذیلانجام شد:
- مرحله اول، لیفت لثه با روش جراحی لثه
- مرحله دوم، فرم دهی لثه به وسیله لیزر

بیمار

خانم 

علت مراجعه

بیمار جهت افزایش طول تاج دندان ( لیفت لثه )، فرم دهی لثه، طراحی لبخند و زیباییمراجعه کردند. 

طرح درمان

با توجه به معاینه و نداشتن بیماری لثه طرح درمان ذیلانجام شد:
- لیفت لثه با روش جراحی لثه
- فرم دهی لثه به وسیله لیزر
- طراحی لبخند همراه و زیبایی به روش کامپوزیت ونیر

بیمار

خانم 28 ساله 

علت مراجعه

بیمار جهت بستن فضای خالی بین دندان ها، طراحی لبخند و زیبایی مراجعه کردند. 

طرح درمان

با توجه به معاینه و اطمینان از نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد:
-بستن فضای خالی بین دندانی
-طراحی لبخند همراه با کامپوزیت ونیر زیبایی

بیمار

خانم 33 ساله 

علت مراجعه

بیمار جهت طراحی لبخند و زیبایی مراجعه کردند.

طرح درمان

با توجه به معاینه و اطمینان از نداشتن بیماری لثه طرح درمان فوق انجام شد از جمله : 
-جراحی لثه
-اصلاحیه لثه با لیزر
-کامپوزیت ونیر

 

 اولین مطب دندانپزشکی تشریفاتی VIP در ایران و مدرن ترین در خاورمیانه

مطب فوق پیشرفته دکتر امید امیری نسب درقم ارائه خدمات فوق لوکس و حرفه ای دندانپزشکی را تقدیم شما خواهد کرد . انجام درمان و بازسازی پیشرفته استخوان و ایمپلنت فوری در نواحی زیبایی و روکش همزمان تخصص ماست . 

لبخند زیبا برازنده ی شماست،ما آن را تقدیمتان خواهیم کرد

(ایمپلنت تکرار لبخند)

زیبایی لبخند بواسطه ی دانش روز آمد و ابزار مدرن در مطب دکتر امید امیری نسب بر چهره شما نمایان تر خواهد شد. هم اکنون با ما مشاوره کنید .

دندانپزشکی را در نهایت آرامش و کیفیت تجربه کنید

مجموعه اقدامات مدرن و تلفیقی انجام شده در مطب دکتر امیری نسب موجب شده تا تجربه ای متفاوت و ممتاز برای مراجعین پدید آید. مایلیم این تجربه شایسته در اختیار تان قرار گیرد.

تجربه دندانپزشکی در ایران هم تراز با 5 کشور برتر دنیا

ایرانیان محترم و همچنین مراجعین از کشورهای دیگر شایسته آن هستند تا قدرت دانش پزشکی و تعهد و کیفیت فراهم شده در حوزه تخصصی دندانپزشکی را هم اکنون در ایران تجربه کنند.

سلام و درود شما می توانید هم اکنون ضمن مشاوره آنلاین واتساپ تماس تلفنی نیز حاصل فرمایید : 09120767646 و یا از طریق ایمیل info@dramirinasab.com با ما در ارتباط باشید.

مشاوره آنلاین با دکتر امیری نسب و رزرو وقت دندانپزشکی
Close and go back to page

 

 

 

 

تماس با دکتر امیری نسب

  • بهترین دندانپزشکی قم : بلوار عطاران، خیابان شهید عراقی، ساختمان شهر پزشکان، طبقه 5، واحد e
  • ۰۲۵۳۲۴۰۵۰۵۱
  • ۰۹۱۲۰۷۶۷۶۴۶
  • info@dramirinasab.com